Víte, kam směřuje Vaše obec?

 

„Nevíme-li, kam jdeme, dovede nás tam kterákoliv z cest!“ (Alenka v říši divů)

 

Rozvoj obce je dlouhodobě udržitelný pouze se zapojením občanů obecní komunity. Vychází-li přímo od lidí v obci žijících, říká se mu rozvoj zdola. Když jsou občané spolutvůrci dlouhodobé vize obce a její komunitní strategie, berou je za své. Podporují starostu a zastupitelstvo v naplňování priorit za spolupráce aktivních obyvatel, spolků a podnikatelů.

 

K tomu, aby byly energie a nadšení občanů využity ve prospěch obce, je třeba znát způsoby a metody, jak při rozvoji zdola postupovat.


Kvalifikovaný obecní koordinátor má potřebné znalosti a dovednosti (ví, jak na to). Na profesním kurzu koordinátorů získá odolnost a argumenty, jak přesvědčovat ostatní, jak založit a provozovat komunitní školu či psát projekty.

 

Pro obec je výhodné, když komunitní kvalifikaci má i starosta a vedení obce. Základní přístup mohou získat na rychlém kurzu Rozvoj obcí jinak (1 den kurzu a 50 hodin online u počítače), pokračovat mohou střednědobým kurzem pro tvůrce místních politik… a více

Cítíte se jako starosta úspěšný ? Jak Vás vidí občané?